Regulácia IQRC

Čo je hlavný prínos systému IQRC?

Úspora nákladov na kúrenie. Bežne je možné počítať s úsporou cca. 20%. Samozrejme na to vplýva veľa ďalších faktorov. Z doterajších inštalácií IQRC vychádza rozsah úspor 15-38%.

Pre koho je systém IQRC určený? 

Systém je vyvinutý ako priemyselné riešenie pre veľké budovy, kde je nepravidelný pohyb ľudí, napr. školy, hotely, kancelárie, priemyselné budovy a pod. Samozrejme bude fungovať aj v rodinnom dome…

Akú veľkú budovu je možné vybaviť systémom IQRC?

Teoreticky akúkoľvek budovu s teplovodným vykurovaním, vyskúšané máme 770 zariadení na jednu inštaláciu…

Čím je systém užitočný?

Systém umožní vykurovať priestory nezávisle a individuálne – dve miestnosti vedľa seba môžu mať úplne odlišný časovo teplotný režim… Tým šetrí náklady na vykurovanie.

Ako ovládam systém?

Systém je riadený centrálne z riadiacej jednotky, kde je uložený program vykurovania pre každú zónu – miestnosť. Ak je potrebná zmena, je možná cez PC a softvér, alebo priamo cez regulačnú jednotku – termostat. Samozrejme aj diaľkovo cez internet – potrebná je pevná IP adresa.

Ako mi systém uľahčuje prácu?

Systém IQRC eliminuje ľudský faktor – pri odchode z miestnosti málokto zníži teplotu pomocou manuálneho ovládania. Umožňuje zároveň užívateľom získať dokonalý prehľad o teplotách v jednotlivých miestnostiach, o aktuálnom stave systému a pod.

Čo je zónová regulácia?

Regulácia vykurovania každej zóny individuálne, čiže Individuálny program vykurovania pre jednotlivé miestnosti tak, aby nastavenie systému v jednotlivých denných časových úsekoch zohľadňovalo potreby užívateľov objektu.

Aké sú náklady na dodávku systému?

Systém je dodávaný na mieru konkrétnej budovy, ponuku vypracúvame pre každú budovu samostatne. Vzhľadom na variabilitu budov je potrebné presne navrhnúť pokrytie budovy signálom pri dodržaní kapacitných možností a zároveň riešiť regulačnú časť.

Čo je potrebné na vypracovanie ponuky?

Na začiatok pôdorys budovy s popisom využitia miestností (trieda, izba a pod.) a so zakresleným počtom radiátorov v jednotlivých miestnostiach. Najjednoduchšie – požiarny evakuačný plán a dopísaný počet radiátorov v každej miestnosti.

Čo znamená „inštalácia, nevyžadujúca veľké stavebné úpravy“?

Porovnanie inštalácie nášho bezdrôtového systému a drôtových systémov… V prípade IQRC to znamená príprava 230V pre regulačné jednotky (lišta, alebo drážka v stene, otvor pre krabicu) a kúrenárska časť – výmena ventilov, ak už nie sú termostatické.

Čo systém IQRC nerieši?

Náš systém „nezakúri“, ak je nedostatočná teplota vyhrievacej vody, prípadne zlé hydraulické vyregulovanie systému.

Softvér a ovládanie

Softvér IQRC je moderný program, ktorý spoločne s centrálnou riadiacou jednotkou slúži k riadeniu bezdrôtového systému na reguláciu vykurovania a domácej automatizácie. Je kompatibilný s operačnými systémami Microsoft Windows 2000, XP, Vista a Windows 7.

Programové vybavenie bolo vyvinuté za účelom centrálneho riadenia z PC alebo ovládacieho panela. Je prispôsobené na časovo teplotné programovanie a správu vykurovacích zariadení alebo prvkov domácej automatizácie. Okrem toho dokáže získavať štatistické informácie o teplotách a spotrebe elektrickej energie v jednotlivých miestnostiach. Po naprogramovaní systému je možné PC alebo ovládací panel vypnúť.

Inteligentná bezdrôtová komunikácia

Vďaka unikátnej komunikácii dokáže systém bezdrôtovo obsluhovať veľké množstvo zariadení. Tento dobrý výsledok sa dosahuje vďaka implementovanej logike riadenia typu MESH, ktorá okrem samo učiacich vlastností siete zabezpečuje aj vysokú spoľahlivosť samotnej komunikácie.

Software IQRC – súčasť domácej automatizácie

Okrem regulácie vykurovania dokážu jednotlivé verzie programu IQRC ovládať aj široké spektrum ďalších zariadení. Môžu riadiť činnosti svetiel, ventilátorov, žalúzií, elektrospotrebičov a ostatných prvkov domácej automatizácie. Verzia „IQRC Profesional„ je navyše okrem podpory väčšieho počtu koncových zariadení prispôsobená aj na získavanie a spracovávanie štatistických informácií o spotrebe elektrickej energie v jednotlivých zónach, čo ju predurčuje na správu objektov, ako sú penzióny, administratívne budovy, školy a pod.

.

Jednoduché ovládanie

Práca s programom IQRC je jednoduchá. Užívateľské rozhranie a pomoc existujú vo viacerých svetových jazykoch. Software sa dodáva na disku CD a obsahuje balíčky zostáv pre automatizovanú inštaláciu. Užívateľ ocení pravidelné aktualizácie nových verzií programu, ktoré budú dostupné na našich webových stránkach.

Týždenný program

V programe IQRC je možné vytvoriť individuálny týždenný program pre každú izbu s možnosťou nastavenia 6 časových úsekov a rovnakého počtu teplôt na každý deň. Jeho využitím sa pre regulovaný objekt zabezpečí správna teplota na správnom mieste, v správny čas. V prípade, že užívateľovi nastavená teplota podľa týždenného programu nevyhovuje, je možné teploty v jednotlivých miestnostiach meniť regulačnou izbovou jednotkou.

„Príchodový“ a  „Odchodový“ program

V programe IQRC je možné zadefinovať režimy príchodovej a odchodovej teploty (nočnej – dennej), ktoré sa dajú jednoducho aktivovať tlačidlami na centrálnej jednotke IQRC. Režimy sa využívajú najmä v prípadoch, keď teploty nastavené v týždennom programe, nezodpovedajú momentálnym požiadavkám užívateľov objektu.

.

Prázdninový program

Stalo sa aj Vám, že ste pred odchodom na dovolenku znížili nastavenú teplotu a vrátili ste sa do nevykúrených priestorov? Tejto nepríjemnej situácii dokáže užívateľ programu IQRC predchádzať aktivovaním „Prázdninového režimu“, ktorý umožňuje nastaviť pre každú zónu požadovanú teplotu na časovo obmedzené obdobie. Po uplynutí zadefinovaného obdobia sa jednotlivé zóny začnú vykurovať podľa  predchádzajúceho programu.

.