Chladenie – pre komerčné účely

Diaľkovy dohľad

Diaľkovy dohľad pre chladenie,s možnosťou zmeny požadovanych hodnôt pre chod prevádzky chladenia a mrazenia,zapisu požadovaných hodnôt podľa zákona.

Doplňujúce údaje

  • Carier – Linde – UA 121,UA 141,UA 300,C 3000,
  • Regulátory Hauser – vlastnej vyroby – HRC,DCCH-XP,HLO
  • Regulátory firiem – „ Dixell a Carel”
  • Regulátory firmy – ,,WURM “

Spolupráca

Spolupráca s montážnymi firmami chladenia a mrazenia:

  • Chladis
  • Perchlad
  • Carier
  • Hauser