IQRC PRE NEMOCNICE A POLIKLINIKY

Bezdrôtový systém IQRC zabezpečuje správcom nemocníc a polikliník, možnosť regulovať teploty v ordináciách, vyšetrovniach a čakárňach, na základe ordinačných hodín.

Podobný úsporný princíp zónovej regulácie sa dá uplatniť aj pri regulácii nemocničných izieb, kde zohľadňuje aktuálnu obsadenosť pacientmi.

Okrem výhod, plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú miestnosť individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti nepretržitého monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

Štatistickým spracovaním zozbieraných údajov môže vedenie nemocnice počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom. Zároveň môže kontrolovať, či správca systému efektívne využíva potenciál IQRC na zabezpečenie úspornej prevádzky.

 • Možnosť centrálneho ovládania regulácie vykurovania cez počítač a softvér IQRC. Systém sa dá riadiť aj vzdialene, prostredníctvom internetu.
 • Dosiahnuté úspory sa vďaka „Zónovej regulácii“ pohybujú v rozpätí 20 až 40%. Skutočná výška úspor závisí od technickej vybavenosti regulačného systému používaného pred inštaláciou IQRC.
 • Možnosť individuálneho nastavovania teplôt jednotlivých ambulancii, vyšetrovní, čakární, na základe ordinačných hodín.
 • Zdravotnícky personál v jednotlivých miestnostiach má možnosť dočasne si zmeniť centrálne nastavenú teplotu prostredníctvom nástennej regulačnej jednotky. Závisí len na správcovi systému IQRC, či im to umožní. Funkcia sa využíva najmä tam, kde sa striktne nedodržiava predpísaná pracovná doba, alebo ordinačné hodiny (napr. veľa pacientov).
 • História dosiahnutých teplôt umožňuje spätnú kontrolu teplotných pomerov v sledovanom objekte. Štatistické výstupy zozbieraných údajov informujú vedenie zdravotníckeho zariadenia o efektívnosti hospodárenia s teplom.
 • Systém IQRC je bezdrôtový. Inštalácia systému je preto jednoduchá, čistá a časovo nenáročná.
 • Možnosť individuálneho nastavovania teplôt nemocničných izieb na základe ich aktuálnej obsadenosti pacientmi.
 • Možnosť zadefinovania požadovaných teplôt pre ambulancie, čakárne, chodby, operačné sály, technické miestnosti, s prihliadnutím na odporúčané hygienické normy platné v zdravotníctve.
 • Vďaka obojsmernej bezdrôtovej komunikácii získava správca systému prehľad o skutočných, vždy aktuálne nasnímaných teplotách v jednotlivých miestnostiach.
 • Údaje o dosiahnutých teplotách sa pravidelne v krátkych intervaloch ukladajú do pamäťového média centrálnej riadiacej jednotky.
 • Návratnosť investície vynaloženej za systém IQRC, sa vďaka deklarovaným úsporám, pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky. Pre porovnanie: Návratnosť investície pri výmene okien a zateplení vonkajšieho plášťa budovy sa pohybuje v rozpätí 15 až 25 rokov (podľa AO-TZB).

SYSTÉM IQRC

Systém IQRC je vyvinutý pre bezdrôtovú reguláciu vykurovania a automatizáciu budov. Dokáže ovládať viac ako 1000 koncových zariadení – bezdrôtové termostatické hlavice, regulátory, teplotné snímače, spínacie jednotky, elektrické radiátory a pod. Vďaka tejto výhode nachádza systém IQRC uplatnenie aj pri regulácii vykurovania rozľahlých objektov, ako sú školy, nemocnice, hotely, administratívne budovy. Bezdrôtová komunikácia umožňuje jednoduchú a cenovo dostupnú inštaláciu systému, nevyžadujúcu stavebné úpravy. Keďže aplikácia úsporného regulačného systému dokáže ušetriť desiatky percent na vykurovacích nákladoch, návratnosť investície je veľmi rýchla.

Bezdrôtové riešenie

Vďaka bezdrôtovej koncepcii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Takmer čistá montáž nevyžaduje stavebné úpravy interiéru a dá sa realizovať popri bežnej prevádzke v budove.

Kontrola spotreby

Systém IQRC umožňuje bezdrôtové monitorovanie dosiahnutých teplôt vo všetkých miestnostiach, ktoré sú osadené prvkami IQRC. Majiteľom a správcom objektov tak poskytuje neoceniteľné a vždy aktuálne informácie o hospodárení s teplom v budove.

1

Zónová regulácia

Zónova regulácia vykurovania budov umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých miestnostiach. Žiadny iný typ regulácie nedokáže tak efektívne dávkovať tepelnú energiu do jednotlivých častí budovy.

Úspora Energie

Systém IQRC má potenciál ušetriť budovám desiatky percent na vykurovaní. Možnosti centrálnej kontroly regulácie vykurovania a prehľad o nastavených a skutočných teplotách sú najúčinnejším nástrojom na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Automatizácia a komfort

IQRC je neoceniteľným pomocníkom pri riadení vykurovacích systémov vo všetkých typoch budov. Výhody automatizácie zabezpečujú správcom systému ideálny užívateľský komfort a optimalizujú ich pracovný čas.

\

Centrálne riadenie

Systém IQRC umožňuje bezdrôtovo ovládať vykurovanie všetkých miestností centrálne. Po pripojení centrálnej jednotky na internet dokáže správca vykurovacieho systému budovu kontrolovať aj na diaľku (PC, Tablet, Smartphone).

Životné prostredie

IQRC optimalizuje spotrebu energií na vykurovanie a priamo tak prispieva v boji proti globálnemu otepľovaniu. Priaznivý dopad na životné prostredie sa okrem nižšej produkcie CO2 prejavuje aj šetrením neobnoviteľných prírodných zdrojov.

Teplotná pohoda

IQRC prvky, vybavené technológiou na presné snímanie teploty, dokážu v kombinácii s inteligentnou reguláciou zabezpečiť pre každého optimálnu tepelnú pohodu. Stačí len nastaviť požadované teploty.