IQRC PRE KANCELÁRSKE PRIESTORY

Bezdrôtový systém IQRC zabezpečuje správcom administratívnych budov a firemných prevádzok možnosť regulovať teplotu kancelárií na základe pracovnej doby.

Centrálny systém regulácie vykurovania im umožňuje nastavovať požadované teploty pre všetky miestnosti osadené prvkami IQRC.

Okrem výhod, plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú kanceláriu individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti nepretržitého monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

Štatistickým spracovaním zozbieraných údajov môže majiteľ administratívnej budovy alebo firmy, počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom. Zároveň môže kontrolovať, či správca systému efektívne využíva potenciál IQRC na zabezpečenie úspornej prevádzky.

 • Možnosť centrálneho ovládania regulácie vykurovania cez počítač a softvér IQRC. Systém sa dá riadiť aj vzdialene, prostredníctvom internetu.
   
 • Dosiahnuté úspory sa vďaka „Zónovej regulácii“ pohybujú v rozpätí 20 až 40%. Skutočná výška úspor závisí od technickej vybavenosti regulačného systému, používaného pred inštaláciou IQRC.
   
 • Možnosť individuálneho nastavovania teplôt jednotlivých kancelárií podľa aktuálnej obsadenosti, prípadne podľa pracovnej doby zamestnancov.
   
 • Možnosť zadefinovania požadovaných teplôt pre kancelárie, chodby, zasadačky, s prihliadnutím na odporúčané hygienické normy.
   
 • Systém IQRC je bezdrôtový. Inštalácia systému je preto jednoduchá, čistá a časovo nenáročná..
   
 • Návratnosť investície do systému IQRC sa vďaka úsporám pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky. Pre porovnanie: Návratnosť investície pri výmene okien a zateplení vonkajšieho plášťa budovy sa pohybuje v rozpätí 15 až 25 rokov (podľa AO-TZB).
 • Zamestnanci v kancelárii majú možnosť dočasne si zmeniť centrálne nastavenú teplotu prostredníctvom nástennej regulačnej jednotky. Závisí len na správcovi systému IQRC, či to zamestnancovi umožní. Funkcia sa využíva najmä vo firmách, kde sa často pracuje aj mimo riadnej pracovnej doby – nadčasy, práca vo sviatok a pod.
   
 • Vďaka obojsmernej bezdrôtovej komunikácii, získava správca systému prehľad o skutočných, vždy aktuálne nasnímaných teplotách v jednotlivých kanceláriách.
   
 • Údaje o dosiahnutých teplotách sa pravidelne, v krátkych intervaloch, ukladajú do pamäťového média centrálnej riadiacej jednotky.
   
 • História dosiahnutých teplôt umožňuje spätnú kontrolu teplotných pomerov v sledovanom objekte. Štatistické výstupy zozbieraných údajov informujú majiteľov budovy o efektívnosti hospodárenia s teplom.

SYSTÉM IQRC

Systém IQRC je vyvinutý pre bezdrôtovú reguláciu vykurovania a automatizáciu budov. Dokáže ovládať viac ako 1000 koncových zariadení – bezdrôtové termostatické hlavice, regulátory, teplotné snímače, spínacie jednotky, elektrické radiátory a pod. Vďaka tejto výhode nachádza systém IQRC uplatnenie aj pri regulácii vykurovania rozľahlých objektov, ako sú školy, nemocnice, hotely, administratívne budovy. Bezdrôtová komunikácia umožňuje jednoduchú a cenovo dostupnú inštaláciu systému, nevyžadujúcu stavebné úpravy. Keďže aplikácia úsporného regulačného systému dokáže ušetriť desiatky percent na vykurovacích nákladoch, návratnosť investície je veľmi rýchla.

Bezdrôtové riešenie

Vďaka bezdrôtovej koncepcii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Takmer čistá montáž nevyžaduje stavebné úpravy interiéru a dá sa realizovať popri bežnej prevádzke v budove.

Kontrola spotreby

Systém IQRC umožňuje bezdrôtové monitorovanie dosiahnutých teplôt vo všetkých miestnostiach, ktoré sú osadené prvkami IQRC. Majiteľom a správcom objektov tak poskytuje neoceniteľné a vždy aktuálne informácie o hospodárení s teplom v budove.

1

Zónová regulácia

Zónova regulácia vykurovania budov umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých miestnostiach. Žiadny iný typ regulácie nedokáže tak efektívne dávkovať tepelnú energiu do jednotlivých častí budovy.

Úspora Energie

Systém IQRC má potenciál ušetriť budovám desiatky percent na vykurovaní. Možnosti centrálnej kontroly regulácie vykurovania a prehľad o nastavených a skutočných teplotách sú najúčinnejším nástrojom na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Automatizácia a komfort

IQRC je neoceniteľným pomocníkom pri riadení vykurovacích systémov vo všetkých typoch budov. Výhody automatizácie zabezpečujú správcom systému ideálny užívateľský komfort a optimalizujú ich pracovný čas.

\

Centrálne riadenie

Systém IQRC umožňuje bezdrôtovo ovládať vykurovanie všetkých miestností centrálne. Po pripojení centrálnej jednotky na internet dokáže správca vykurovacieho systému budovu kontrolovať aj na diaľku (PC, Tablet, Smartphone).

Životné prostredie

IQRC optimalizuje spotrebu energií na vykurovanie a priamo tak prispieva v boji proti globálnemu otepľovaniu. Priaznivý dopad na životné prostredie sa okrem nižšej produkcie CO2 prejavuje aj šetrením neobnoviteľných prírodných zdrojov.

Teplotná pohoda

IQRC prvky, vybavené technológiou na presné snímanie teploty, dokážu v kombinácii s inteligentnou reguláciou zabezpečiť pre každého optimálnu tepelnú pohodu. Stačí len nastaviť požadované teploty.