Inteligentné domy

V dnešnej dobe, keď sa téma inteligentných domova bývania skloňuje vo všetkých pádoch, začína stále viac ľudí uvažovať o tom, či by si aj ten ich dom určitú inteligenciu nezaslúžil. K popularite inteligentných domov  prispel najmä rozvoj nových technológií, a to ako v oblasti ovládacích prvkov ako sú tablety alebo mobilné telefóny so všade prítomným pripojením na internet, tak aj komponentov, z ktorých sa skladajú vlastné prvky riešenia inteligentného domu.

Ďalším silným faktorom, ktorý podporil rozvoj inteligentného bývania, sú tiež stále sa zvyšujúce ceny energií a s tým súvisiace požiadavky na ich úspory. Vplyv má tiež určitá zmena životného štýlu a vyššie požiadavky na komfort bývania, keď sa ľudia chcú venovať iným činnostiam než správe a údržbe svojho domu. Tento článok má za cieľ podať ucelenú a maximálne objektívnu informáciu o tom, čo sú inteligentné domy a aký je ich skutočný prínos pre bežného užívateľa.

Prečo inteligentný dom ?

Inteligentné domy sú určite trendovou záležitosťou a ich počet sa bude neustále zvyšovať. To ale nie je pre väčšinu ľudí argument, prečo si inteligentný dom kúpiť. Prečo teda? Dôvody bývajú väčšinou tri – úspory, bezpečnosť a komfort. A väčšina prínosov inteligentného domu spadá práve do jednej z týchto troch oblastí. Tieto prínosy sú potom tým významnejšie, čím viac rôznych technológií v dome máte. Ak teda plánujete riadiť len vykurovanie a ste si istí, že žiadne ďalšie technológie mať v dome nebudete a vystačíte si len so základnými funkciami, poslúži vám pravdepodobne rovnako dobre aj akýkoľvek inteligentný termostat. Ak ale viete, že okrem vykurovania budete mať v dome napríklad aj zabezpečovacie zariadenie, elektrické rolety alebo žalúzie, rekuperáciu a na záhrade bazén a zavlažovací systém, dostávate sa do situácie, v ktorej má určite zmysel o riešení inteligentného domu uvažovať. Každý z týchto systémov samozrejme môže fungovať samostatne. Každý bude mať svoju riadiacu jednotku, svoje ovládacie rozhranie, prípadne nejaké ďalšie ovládacie prvky ako sú vypínače. Aj takto môže byť postavený moderný dom. Určitú mieru úspory dosiahnete pravdepodobne taktiež, komfort bývania bude určite vyšší, než keby ste mali žalúzie na kľučku, trávnik zavlažovali hadicou a dom vám strážil pes. Kúzlo inteligentných domov je ale niekde inde, a to práve v zlúčení všetkých týchto samostatných zariadení do jedného systému. Výhody sú jasné na prvý pohľad. Každý z uvedených systémov obsahuje samostatnú riadiacu jednotku, ku ktorej sa pripojujú rôzne prvky podľa toho, o aký systém ide – môžu to byť jednotlivé elektrické rolety, senzory pohybu, žiarovky osvetlenia, termohlavice radiátorov alebo ventily zavlažovania. Ale každý z týchto prvkov môžete taktiež pripojiť priamo k riadiacej jednotke vášho inteligentného domu. A zrazu už nepotrebujete tri, päť alebo osem riadiacich jednotiek, ale postačí vám jedna.
Rovnako je to s ovládacím rozhraním – všetko ovládate z jedného nástroja, z jednej ovládacej aplikácie, jedným ovládačom. A týmto ovládačom môže byť čokoľvek – nástenný dotykový displej, počítač, tablet, mobilný telefón alebo napríklad televízor s pripojením na internet. Týmto ale ono vzájomné prepojenie všetkých vašich domácich technológií nekončí. Zdieľať môžete aj vypínače. Ak máte v miestnosti svetlo a roletu, nepotrebujete nutne pre každý z týchto prvkov samostatný vypínač. Postačíte si s jedným, ktorý krátkym stlačením ovláda svetlo a dlhým stlačením roletu. Ale ani tu ešte ono prepojenie a zdieľanie nekončí. Zdieľajú sa totiž aj funkcie. Napríklad zabezpečovacie zariadenie môže ovládať osvetlenie – má predsa vlastné senzory pohybu, ktoré napr. môžu v noci rozsvietiť tlmené navigačné osvetlenie chodby. Rovnako môže v dobe vašej neprítomnosti, t.j. keď je zabezpečovacie zariadenie aktivované, spustiť rolety a tým ešte viac zvýšiť bezpečnosť vášho domu, alebo simulovať vašu prítomnosť v dome rozsvecovaním svetiel. Keď sa vrátime o pár riadkov späť, ak by ste mali samostatné zabezpečovacie zariadenie a samostatný systém na ovládanie roliet, tak túto funkcionalitu nikdy nedosiahnete, pretože ide o autonómne systémy, ktoré nie sú nijako prepojené.

Funkcie inteligentného domu

Aké oblasti dnes inteligentné domy riešia? Niektoré tu už boli zmienené. Jednoznačne najčastejším využitím je riadenie vykurovania a zabezpečenia, ďalej tiež ovládanie tieniacich prvkov ako sú rolety a žalúzie, ovládanie rôznych typov osvetlenia od klasických žiaroviek cez stmievané svietidlá až po moderné LED a RGB osvetlenie. V poslednej dobe rastie aj využitie pre riadenie vetrania pomocou rekuperačných jednotiek, ktoré získavajú stále viac na obľúbenosti a v nízkoenergetických a pasívnych domoch sú v dnešnej dobe štandardom, bez ktorého nie je možné dosiahnuť žiadaný stupeň energetickej úspornosti. A dôležitou oblasťou je tiež aj meranie a správa energií. Existuje samozrejme mnoho ďalších možností využitia inteligentných domov, ako je ovládanie zavlažovacieho systému, bazénových technológií, klimatizácie, ovládanie rôznych spotrebičov, integrácia muIti mediáIných funkcií alebo kamerového systému. Podrobný popis všetkých týchto funkcií by bol nad rámec tohto článku. Pokúsme sa priblížiť si aspoň tie najdôležitejšie.

Riadenie vykurovania

Vykurovanie je spolu so zabezpečením, ako už bolo zmienené, asi najčastejšie využívaným modulom zo širokej škály funkcií inteligentného domu. Je to určite aj preto, že vykurovanie je zvyčajne energeticky najnáročnejšou technológiou v dome a tak tento modul môže pomôcť vytvárať najvyššie prevádzkové úspory. Pri použití nezávislého riadenia teploty v jednotlivých miestnostiach pomocou časových programov je možné skutočne dosiahnuť významné úspory, väčšina výrobcov týchto systémov udáva až 30% úsporu oproti klasickému riadeniu vykurovania s jedným termostatom. Ďalším zaujímavým číslom je údaj, ktorý hovorí, že pri znížení teploty v miestnosti o jediný stupeň Celzia dosiahneme 6% úsporu nákladov na vykurovanie. Typické riešenie inteligentného domu vychádza z toho, že každá miestnosť v dome má iné požiadavky na vykurovanie. Požadovaná teplota v kúpeľni, obývačke alebo spálni sa bude v rôznych častiach dňa líšiť. A rovnako sa budú líšiť požiadavky každého užívateľa. Preto väčšina riešení ponúka ovládanie vykurovania pomocou režimov a časových programov. Užívateľ si pre každú miestnosť definuje teplotu, ktorú považuje za komfortnú, štandardnú a minimálnu, ktorá sa použije napríklad na udržiavanie teploty v neprítomnosti. Týmto máme definované základné režimy vykurovania – môžu sa nazývať komfort, štandard a útlm alebo akokoľvek inak. Tieto režimy sa potom priraďujú jednotlivým úsekom v časovom programe. Tým, že má každá miestnosť svoj vlastný časový program, je dosiahnuté skutočne nezávislé riadenie teploty v každej miestnosti. Režimy je možné samozrejme aktivovať aj manuálne, a to opäť nezávisle pre jednotlivé miestnosti, alebo hromadne pre celý dom. Keď vám bude zima, môžete si manuálne zvýšiť teplotu, buď natrvalo, alebo na určitý čas, po ktorom sa riadenie opäť vráti na režim stanovený časovým programom. Pri odchode z domu potom stačí stlačenie jediného tlačidla na uvedenie celého domu do stavu útlmu. Ďalšie úspory je možné tiež dosiahnuť vhodným používaním roliet alebo žalúzií – v lete zabránia prehrievaniu domu a teda nutnosti použiť klimatizáciu, v zime naopak môžu spustené vonkajšie rolety zamedziť vychladnutiu domu cez noc.

Zabezpečenie

Zabezpečenie v podaní inteligentného domu nie je zďaleka len klasická elektronická zabezpečovacia signalizácia, ktorá v okamžiku narušenia objektu alebo požiaru spustí sirénu a prípadne pošle SMS s upozornením. Zabezpečenie je tu pojaté omnoho komplexnejšie a spadá do neho maximálna možná ochrana obyvateľov aj samotného domu. V oblasti ochrany proti vlámaniu pridáva funkcie ako je aktívna simulácia prítomnosti, keď vo vašej neprítomnosti dom rozsvecuje svetlá a sťahuje alebo vyťahuje rolety podľa vašich zvykov presne tak, ako by ste boli práve v dome. Na noc pritom môžete zatiahnuť všetky rolety a zvýšiť tak odolnosť najslabšieho článku domu, ktorým sú okná. Sťahovanie roliet na noc pritom používa mnoho ľudí aj keď sú doma – práve pre zvýšenie pocitu bezpečia. Ani tu ale možnosti zabezpečenia nekončia, ďalším stupňom ochrany je ochrana proti haváriám ako sú únik plynu alebo vody. Detektory plynu, umiestnené v blízkosti plynových spotrebičov včas zistia únik a môžu zastaviť hlavný prívod plynu. Rovnako tiež detektory zaplavenia v technickej miestnosti, kúpeľniach a kuchyni včas odhalia únik alebo haváriu a uzavrú hlavný prívod vody skôr, než dôjde k rozsiahlejším škodám. V oboch prípadoch je možné na udalosť okamžite upozorniť majiteľa pomocou SMS alebo e-mailu, ktorý môže včasnou reakciou zabrániť väčším škodám.

Správa energií

Ďalšou zaujímavou funkciou, ktorú inteligentné domy poskytujúce meranie a správa energií. Táto, v rodinných domoch relatívne nová disciplína, získava stále viac na obľúbenosti aj význame. Dôvod je veľmi jednoduchý- stále rastúce ceny energií. Najjednoduchšou verziou je samotné meranie spotreby elektrickej energie, vody a plynu. Merať môžete väčšinou na viacerých miestach, teda nie len celkovú spotrebu, ale aj spotrebu jednotlivých spotrebičov ako je tepelné čerpadlo alebo práčka, prípadne osvetlenia ako celku. Informácie slúžia užívateľovi na to, aby získal prehľad, koľko jeho dom aktuálne spotrebováva, koľko spotreboval od začiatku mesiaca, roku a podobné štatistické údaje. Tieto údaje môžu byť veľmi zaujímavé napríklad s ohľadom na vyhodnotenie efektivity nastavených vykurovacích programov. Je možné ísť ale ešte ďalej. Niektoré inteligentné domy vedia na rôznu výšku spotreby aj reagovať. Napríklad ak zrazu stúpne spotreba vody v situácii, keď je aktivované zabezpečovacie zariadenie (teda keď v dome nikto nie je) a súčasne nie je v prevádzke práčka, umývačka alebo zavlažovací systém, systém vyhodnotí situáciu ako haváriu, uzatvorí hlavný prívod vody a pošle vám SMS. Merať je možné samozrejme aj výrobu elektrickej energie, takže ak plánujete využívať fotovoltaické panely, opäť môžete merať vyrobenú elektrickú energiu pre štatistické účely, ale aj reagovať na úroveň výroby a v definovaných situáciách spúšťať niektoré spotrebiče. V správe energií je ale možné ísť ešte o riadny kus ďalej. Najvyššou úrovňou sú inteligentné domy s predikciou spotreby. Tieto systémy sa samé učia podľa toho, ako svoj dom využívate, a na základe databázy historických dát a aktuálneho vývoja dokážu predpovedať, aký bude vývoj spotreby energie vo vašom dome. V prípade, že trend vývoja smeruje niekam, kam si neprajete, dokáže vás na to včas upozorniť a prípadne aj sám zareagovať a uskutočniť nápravu.

Inteligentný byt

Všade sa píše a hovorí len o inteligentných domoch. Aj v tomto článku to doposiaľ nebolo inak – ale čo byty? Môže byť aj byt inteligentný? Má vôbec zmysel inštalovať takýto systém aj do bytu? Odpoveď je – jednoznačne áno. Uplatnenie inteligentného riadenia v byte je podobné ako v rodinnom dome, líši sa väčšinou len počtom ovládaných prvkov. Potvrdzuje to aj súčasný trend, kedy už aj niektorí developeri inštalujú do svojich bytových projektov buď priamo niektoré moduly inteligentného riadenia (najčastejšie práve zabezpečenie a vykurovanie), alebo aspoň svoje byty na takýto systém pripravia a ponúkajú ich svojim zákazníkom ako „Home Automation Ready“, teda pripravené pre inštaláciu inteligentného riadenia. Táto príprava spočíva v tom, že v byte je okrem štandardnej elektroinštalácie pripravená tiež kabeláž pre inteligentnú elektroinštaláciu. A zákazník si sám môže zvoliť, či chce mať byt inteligentný alebo nie.

Čo sa stane keď…?

Častou otázkou je, čo sa stane keď nastane problém. Systém prestane fungovať, nastane určitá porucha. Predsa len je základom celého riešenia počítač a väčšina ľudí má skúsenosť, že počítače predsa „padajú“. Našťastie nie je počítač ako počítač. Použijeme časté a obľúbené porovnanie s automobilom. V priemernom automobile sú desiatky mikropočítačov. Veľmi podobných tým, ktoré môžu riadiť váš dom. Myslíte na to, keď idete po diaľnici…? Navyše môžeme povedať, že sme sa za viac než tri roky bývania v inteligentnom dome s poruchou riadiaceho systému nestretli. A ak predsa len určitý problém nastane, väčšina výrobcov ponúka podporu zákazníckeho centra, ktoré je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne. Dôležitý je výber kvalitného riešenia, spoľahlivého dodávateľa, dobrá príprava projektu a najmä jeho kvalitná inštalácia. Ak tieto kroky nepodceníte, nemáte sa čoho báť

Stojí to za to?

Otázka koľko stojí taký inteligentný dom alebo byt nie je úplne jednoduchá. Existuje mnoho rôznych výrobcov a mnoho rôznych produktov, zameraných na rôzne cieľové skupiny. Dá sa ale povedať, že vďaka pokroku a rozvoju, ktorý toto odvetvie zaznamenalo v posledných rokoch, už existuje riešenie pre každého. Vzniklo mnoho nových riešení viac či menej renomovaných výrobcov, ktoré sa líšia rozsahom a najmä mierou ponúkaného komfortu, takže existujú tiež spoľahlivé riešenia začínajúce na cene okolo 1 000,- EUR. Alternatívou je aj postupné budovanie takého riešenia, keď je počas stavby položená samotná kabeláž, prípadne inštalované základné moduly a systém je tak pripravený na budúce rozšírenie. Túto variantu tiež väčšina výrobcov umožňuje a podporuje tým, že svoj systém ponúkajú od začiatku ako modulárny a rozšíriteľný.
V prvom rade myslite vždy na to, že investícia do riešenia inteligentného domu je skutočne investíciou, ktorá sa vám nie len vráti, ale navyše zhodnotí aj váš dom. Návratnosť investície do inteligentného domu sa odhaduje na cca. 6 až 10 rokov, v závislosti od použitého riešenia a najmä spôsobu jeho používania. A ak sa dom rozhodnete za 5 alebo 10 rokov, keď už budú inteligentné domy úplne bežnou záležitosťou, predať, budú vaše šance na úspešný predaj výrazne vyššie než pri dome bez akejkoľvek inteligenc