IQRC PRE ŠKOLY

Bezdrôtový systém IQRC umožní školám regulovať teploty jednotlivých tried podľa vyučovacieho rozvrhu. Zamedzuje tým neefektívnemu vykurovaniu tried a kabinetov v čase, kedy nie sú využívané.

Okrem výhod plynúcich z centrálneho nastavovania teplotných programov pre každú triedu individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

Štatistickým spracovaním údajov môže vedenie školy počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom.

  • Možnosť centrálneho ovládania regulácie vykurovania cez počítač a softvér IQRC. Systém sa dá riadiť aj vzdialene, prostredníctvom internetu.
  • Dosiahnuté úspory sa vďaka „Zónovej regulácii“ pohybujú v rozpätí 20 až 40%. Skutočná výška úspor závisí od technickej vybavenosti regulačného systému, používaného pred inštaláciou IQRC .
  • Možnosť individuálneho nastavovania teplôt jednotlivých miestností podľa školského rozvrhu alebo pracovnej doby zamestnancov.
  • Údaje o dosiahnutých teplotách v jednotlivých miestnostiach sa pravidelne v krátkych intervaloch ukladajú do pamäťového média centrálnej riadiacej jednotky.
  • Systém IQRC je bezdrôtový. Jeho inštalácia je preto jednoduchá, čistá a časovo nenáročná.
  • Možnosť nastavovania úsporných režimov pre aktuálne nevyužívané miestnosti.
  • Možnosť zadefinovania požadovaných teplôt v jednotlivých miestnostiach s prihliadnutím na odporúčané hygienické normy.
  • Vďaka obojsmernej bezdrôtovej komunikácii, získava správca systému prehľad o skutočných, vždy aktuálne nasnímaných teplotách v jednotlivých miestnostiach.
  • História dosiahnutých teplôt umožňuje spätnú kontrolu teplotných pomerov v sledovanom objekte. Štatistické výstupy zozbieraných údajov ponúkané softvérom IQRC, informujú vedenie školy o efektívnosti hospodárenia s teplom.
  • Návratnosť investície IQRC sa vďaka úsporám pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky. Pre porovnanie: Návratnosť investície pri výmene okien a zateplení vonkajšieho plášťa budovy sa pohybuje v rozpätí 15 až 25 rokov (podľa AO-TZB).

SYSTÉM IQRC

Systém IQRC je vyvinutý pre bezdrôtovú reguláciu vykurovania a automatizáciu budov. Dokáže ovládať viac ako 1000 koncových zariadení – bezdrôtové termostatické hlavice, regulátory, teplotné snímače, spínacie jednotky, elektrické radiátory a pod. Vďaka tejto výhode nachádza systém IQRC uplatnenie aj pri regulácii vykurovania rozľahlých objektov, ako sú školy, nemocnice, hotely, administratívne budovy. Bezdrôtová komunikácia umožňuje jednoduchú a cenovo dostupnú inštaláciu systému, nevyžadujúcu stavebné úpravy. Keďže aplikácia úsporného regulačného systému dokáže ušetriť desiatky percent na vykurovacích nákladoch, návratnosť investície je veľmi rýchla.

Bezdrôtové riešenie

Vďaka bezdrôtovej koncepcii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Takmer čistá montáž nevyžaduje stavebné úpravy interiéru a dá sa realizovať popri bežnej prevádzke v budove.

Kontrola spotreby

Systém IQRC umožňuje bezdrôtové monitorovanie dosiahnutých teplôt vo všetkých miestnostiach, ktoré sú osadené prvkami IQRC. Majiteľom a správcom objektov tak poskytuje neoceniteľné a vždy aktuálne informácie o hospodárení s teplom v budove.

1

Zónová regulácia

Zónova regulácia vykurovania budov umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých miestnostiach. Žiadny iný typ regulácie nedokáže tak efektívne dávkovať tepelnú energiu do jednotlivých častí budovy.

Úspora Energie

Systém IQRC má potenciál ušetriť budovám desiatky percent na vykurovaní. Možnosti centrálnej kontroly regulácie vykurovania a prehľad o nastavených a skutočných teplotách sú najúčinnejším nástrojom na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Automatizácia a komfort

IQRC je neoceniteľným pomocníkom pri riadení vykurovacích systémov vo všetkých typoch budov. Výhody automatizácie zabezpečujú správcom systému ideálny užívateľský komfort a optimalizujú ich pracovný čas.

\

Centrálne riadenie

Systém IQRC umožňuje bezdrôtovo ovládať vykurovanie všetkých miestností centrálne. Po pripojení centrálnej jednotky na internet dokáže správca vykurovacieho systému budovu kontrolovať aj na diaľku (PC, Tablet, Smartphone).

Životné prostredie

IQRC optimalizuje spotrebu energií na vykurovanie a priamo tak prispieva v boji proti globálnemu otepľovaniu. Priaznivý dopad na životné prostredie sa okrem nižšej produkcie CO2 prejavuje aj šetrením neobnoviteľných prírodných zdrojov.

Teplotná pohoda

IQRC prvky, vybavené technológiou na presné snímanie teploty, dokážu v kombinácii s inteligentnou reguláciou zabezpečiť pre každého optimálnu tepelnú pohodu. Stačí len nastaviť požadované teploty.