Inteligentné vykurovanie IQRC

Zónová regulácia vykurovania – IQRC

 

[su_note note_color=“#ffffff“ radius=“5″]

GW reg podl A

[/su_note]

[su_note note_color=“#ffffff“ radius=“5″]

[su_heading]

Výhody inteligentného vykurovania

[/su_heading]

[su_service title=“Úspora energie“ icon=“https://jakelectric.sk/wp-content/uploads/2013/11/Status-battery-080-icon.png“ size=“72″]

Systém IQRC má potenciál ušetriť budovám desiatky percent na vykurovaní. Možnosti centrálnej kontroly regulácie vykurovania a prehľad o nastavených a skutočných teplotách sú najúčinnejším nástrojom na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

[/su_service]

[su_service title=“Bezdrôtové riešenie“ icon=“https://jakelectric.sk/wp-content/uploads/2013/11/internet-device-Vista-icon.png“ size=“72″]

Vďaka bezdrôtovej koncepcii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Takmer čistá montáž nevyžaduje stavebné úpravy interiéru a dá sa realizovať popri bežnej prevádzke v budove.

[/su_service]

[su_service title=“Kontrola spotreby“ icon=“https://jakelectric.sk/wp-content/uploads/2014/07/Control-Panel-Alt-icon.png“ size=“72″]

Systém IQRC umožňuje bezdrôtové monitorovanie dosiahnutých teplôt vo všetkých miestnostiach, ktoré sú osadené prvkami IQRC. Majiteľom a správcom objektov tak poskytuje neoceniteľné a vždy aktuálne informácie o hospodárení s teplom v budove.

[/su_service]

[su_service title=“ Multi-zónové ovládanie na diaľku“ icon=“https://jakelectric.sk/wp-content/uploads/2014/07/Control-Panel-icon.png“ size=“72″]

IQRC je neoceniteľným pomocníkom pri riadení vykurovacích systémov vo všetkých typoch budov. Výhody automatizácie zabezpečujú správcom systému ideálny užívateľský komfort a optimalizujú ich pracovný čas. Umožňuje bezdrôtovo ovládať vykurovanie všetkých miestností centrálne. Po pripojení centrálnej jednotky na internet dokáže správca vykurovacieho systému budovu kontrolovať aj na diaľku (PC, Tablet, Smartphone).

[/su_service]

[/su_note]

[su_note note_color=“#ffffff“ radius=“5″]

[su_heading]

RIEŠENIA

Jedinečnosť zónového regulačného systému IQRC spočíva v možnosti bezdrôtového ovládania širokého okruhu vykurovacích zariadení a prvkov domácej automatizácie. Systém môže byť podľa aktuálnych potrieb užívateľa riadený lokálne, centrálne cez PC alebo riadiaci panel, prípadne externe cez internet.[/su_heading]

[su_service title=“IQRC pre školy“ icon=“https://jakelectric.sk/wp-content/uploads/2014/07/Categories-applications-education-school-icon.png“ size=“72″]

Bezdrôtový systém IQRC umožní školám regulovať teploty jednotlivých tried podľa vyučovacieho rozvrhu. Zamedzuje tým neefektívnemu vykurovaniu tried a kabinetov v čase, kedy nie sú využívané. Okrem výhod plynúcich z centrálneho nastavovania teplotných programov pre každú triedu individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove. Štatistickým spracovaním údajov môže vedenie školy počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom.

[/su_service]

[su_service title=“IQRC pre nemocnice, polikliniky“ icon=“https://jakelectric.sk/wp-content/uploads/2014/07/Hospital-icon.png“ size=“72″]

Bezdrôtový systém IQRC zabezpečuje správcom nemocníc a polikliník, možnosť regulovať teploty v ordináciách, vyšetrovniach a čakárňach, na základe ordinačných hodín. Podobný úsporný princíp zónovej regulácie sa dá uplatniť aj pri regulácii nemocničných izieb, kde zohľadňuje aktuálnu obsadenosť pacientmi. Okrem výhod, plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú miestnosť individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti nepretržitého monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

[/su_service]

[su_service title=“IQRC pre hotely, penzióny, internáty“ icon=“https://jakelectric.sk/wp-content/uploads/2014/07/hotel-icon.png“ size=“72″]

Bezdrôtový systém IQRC umožní hotelom, penziónom a internátom regulovať teploty jednotlivých miestností na základe aktuálnej obsadenosti izieb. Centrálny systém regulácie vykurovania umožňuje správcovi budovy alebo poverenej osobe nastavovať požadované teploty pre všetky miestnosti osadené prvkami IQRC. Okrem výhod plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú izbu individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

[/su_service]

[su_service title=“Administratívne a priemyselné budovy“ icon=“https://jakelectric.sk/wp-content/uploads/2014/07/office-building-icon.png“ size=“72″]

Bezdrôtový systém IQRC nájde uplatnenie aj pri regulácii vykurovania v náročných podmienkach priemyselných budov. Umožňuje centrálne ovládanie vykurovania vo výrobných halách, skladoch a kanceláriách. Výhody „Zónovej regulácie“, ktoré systém IQRC ponúka, šetria finančné prostriedky. Vďaka nim dokáže správca budovy nastaviť úsporné vykurovacie režimy podľa požiadavky jednotlivých prevádzok. Pri ich nastavovaní sa zohľadňuje pracovná doba zamestnancov, plán výroby a hygienické normy.

[/su_service]

[/su_note]

[su_tabs vertical=“yes“]
[su_tab title=“IQRC PRE ŠKOLY“]

IQRC PRE ŠKOLY

Bezdrôtový systém IQRC umožní školám regulovať teploty jednotlivých tried podľa vyučovacieho rozvrhu. Zamedzuje tým neefektívnemu vykurovaniu tried a kabinetov v čase, kedy nie sú využívané. Okrem výhod plynúcich z centrálneho nastavovania teplotných programov pre každú triedu individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove. Štatistickým spracovaním údajov môže vedenie školy počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom.

 • Možnosť centrálneho ovládania regulácie vykurovania cez počítač a softvér IQRC. Systém sa dá riadiť aj vzdialene, prostredníctvom internetu.
 • Dosiahnuté úspory sa vďaka „Zónovej regulácii“ pohybujú v rozpätí 20 až 40%. Skutočná výška úspor závisí od technickej vybavenosti regulačného systému, používaného pred inštaláciou IQRC .
 • Možnosť individuálneho nastavovania teplôt jednotlivých miestností podľa školského rozvrhu alebo pracovnej doby zamestnancov.
 • Údaje o dosiahnutých teplotách v jednotlivých miestnostiach sa pravidelne v krátkych intervaloch ukladajú do pamäťového média centrálnej riadiacej jednotky.
 • Systém IQRC je bezdrôtový. Jeho inštalácia je preto jednoduchá, čistá a časovo nenáročná.
 • Možnosť nastavovania úsporných režimov pre aktuálne nevyužívané miestnosti.
 • Možnosť zadefinovania požadovaných teplôt v jednotlivých miestnostiach s prihliadnutím na odporúčané hygienické normy.
 • Vďaka obojsmernej bezdrôtovej komunikácii, získava správca systému prehľad o skutočných, vždy aktuálne nasnímaných teplotách v jednotlivých miestnostiach.
 • História dosiahnutých teplôt umožňuje spätnú kontrolu teplotných pomerov v sledovanom objekte. Štatistické výstupy zozbieraných údajov ponúkané softvérom IQRC, informujú vedenie školy o efektívnosti hospodárenia s teplom.
 • Návratnosť investície IQRC sa vďaka úsporám pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky. Pre porovnanie: Návratnosť investície pri výmene okien a zateplení vonkajšieho plášťa budovy sa pohybuje v rozpätí 15 až 25 rokov (podľa AO-TZB).

[/su_tab]
[su_tab title=“IQRC PRE KANCELÁRSKE PRIESTORY“]

IQRC PRE KANCELÁRSKE PRIESTORY

Bezdrôtový systém IQRC zabezpečuje správcom administratívnych budov a firemných prevádzok možnosť regulovať teplotu kancelárií na základe pracovnej doby. Centrálny systém regulácie vykurovania im umožňuje nastavovať požadované teploty pre všetky miestnosti osadené prvkami IQRC. Okrem výhod, plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú kanceláriu individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti nepretržitého monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

Štatistickým spracovaním zozbieraných údajov môže majiteľ administratívnej budovy alebo firmy, počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom. Zároveň môže kontrolovať, či správca systému efektívne využíva potenciál IQRC na zabezpečenie úspornej prevádzky.

 • Možnosť centrálneho ovládania regulácie vykurovania cez počítač a softvér IQRC. Systém sa dá riadiť aj vzdialene, prostredníctvom internetu.
 • Dosiahnuté úspory sa vďaka „Zónovej regulácii“ pohybujú v rozpätí 20 až 40%. Skutočná výška úspor závisí od technickej vybavenosti regulačného systému, používaného pred inštaláciou IQRC.
 • Možnosť individuálneho nastavovania teplôt jednotlivých kancelárií podľa aktuálnej obsadenosti, prípadne podľa pracovnej doby zamestnancov.
 • Možnosť zadefinovania požadovaných teplôt pre kancelárie, chodby, zasadačky, s prihliadnutím na odporúčané hygienické normy.
 • Systém IQRC je bezdrôtový. Inštalácia systému je preto jednoduchá, čistá a časovo nenáročná..
 • Návratnosť investície do systému IQRC sa vďaka úsporám pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky. Pre porovnanie: Návratnosť investície pri výmene okien a zateplení vonkajšieho plášťa budovy sa pohybuje v rozpätí 15 až 25 rokov (podľa AO-TZB).
 • Zamestnanci v kancelárii majú možnosť dočasne si zmeniť centrálne nastavenú teplotu prostredníctvom nástennej regulačnej jednotky. Závisí len na správcovi systému IQRC, či to zamestnancovi umožní. Funkcia sa využíva najmä vo firmách, kde sa často pracuje aj mimo riadnej pracovnej doby – nadčasy, práca vo sviatok a pod.
 • Vďaka obojsmernej bezdrôtovej komunikácii, získava správca systému prehľad o skutočných, vždy aktuálne nasnímaných teplotách v jednotlivých kanceláriách.
 • Údaje o dosiahnutých teplotách sa pravidelne, v krátkych intervaloch, ukladajú do pamäťového média centrálnej riadiacej jednotky.
 • História dosiahnutých teplôt umožňuje spätnú kontrolu teplotných pomerov v sledovanom objekte. Štatistické výstupy zozbieraných údajov informujú majiteľov budovy o efektívnosti hospodárenia s teplom.

[/su_tab]
[su_tab title=“IQRC PRE PRIEMYSELNÉ BUDOVY“]

IQRC PRE PRIEMYSELNÉ BUDOVY

Bezdrôtový systém IQRC nájde uplatnenie aj pri regulácii vykurovania v náročných podmienkach priemyselných budov. Umožňuje centrálne ovládanie vykurovania vo výrobných halách, skladoch a kanceláriách. Výhody „Zónovej regulácie“, ktoré systém IQRC ponúka, šetria finančné prostriedky. Vďaka nim dokáže správca budovy nastaviť úsporné vykurovacie režimy podľa požiadavky jednotlivých prevádzok. Pri ich nastavovaní sa zohľadňuje pracovná doba zamestnancov, plán výroby a hygienické normy.

 • Vďaka obojsmernej bezdrôtovej komunikácii má správca objektu prehľad o skutočných teplotách v jednotlivých zónach. Tieto údaje sa pravidelne aktualizujú a zálohujú na pamäťové médium centrálnej riadiacej jednotky.
 • Štatistické výstupy získané logovaním týchto dát ponúkajú cenné informácie o efektívnosti hospodárenia s teplom a pomáhajú pri optimalizácii nákladov.
 • Možnosť centrálneho ovládania regulácie vykurovania cez počítač a softvér IQRC. Systém sa dá riadiť aj vzdialene, prostredníctvom internetu.
 • Vďaka obojsmernej bezdrôtovej komunikácii získava správca systému prehľad o skutočných, vždy aktuálne nasnímaných teplotách v jednotlivých prevádzkach.
 • Systém IQRC je bezdrôtový. Inštalácia systému je preto jednoduchá, čistá a časovo nenáročná.
 • Návratnosť investície, vynaloženej za systém IQRC, sa vďaka deklarovaným úsporám pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky. Návratnosť investície pri výmene okien a zateplení vonkajšieho plášťa budovy sa pohybuje v rozpätí 15 až 25 rokov (podľa AO-TZB).
 • Dosiahnuté úspory sa vďaka „Zónovej regulácii“ pohybujú v rozpätí 20 až 40 %. Skutočná výška úspor závisí od technickej vybavenosti regulačného systému, používaného pred inštaláciou IQRC.
 • Možnosť individuálneho nastavovania teplôt jednotlivých výrobných a nevýrobných prevádzok, hál, kancelárii, na základe pracovnej doby a plánu výroby.
 • Možnosť zadefinovania požadovaných teplôt pre jednotlivé prevádzky, s prihliadnutím na odporúčané hygienické normy.
 • Údaje o dosiahnutých teplotách sa pravidelne, v krátkych intervaloch, ukladajú do pamäťového média centrálnej riadiacej jednotky.
 • História dosiahnutých teplôt umožňuje spätnú kontrolu teplotných pomerov v sledovanom objekte. Štatistické výstupy zozbieraných údajov informujú vedenie firmy , o efektívnosti hospodárenia s teplom.

[/su_tab]
[su_tab title=“IQRC PRE NEMOCNICE A POLIKLINIKY“]

IQRC PRE NEMOCNICE A POLIKLINIKY

Bezdrôtový systém IQRC zabezpečuje správcom nemocníc a polikliník, možnosť regulovať teploty v ordináciách, vyšetrovniach a čakárňach, na základe ordinačných hodín. Podobný úsporný princíp zónovej regulácie sa dá uplatniť aj pri regulácii nemocničných izieb, kde zohľadňuje aktuálnu obsadenosť pacientmi. Okrem výhod, plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú miestnosť individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti nepretržitého monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

Štatistickým spracovaním zozbieraných údajov môže vedenie nemocnice počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom. Zároveň môže kontrolovať, či správca systému efektívne využíva potenciál IQRC na zabezpečenie úspornej prevádzky.

 • Možnosť centrálneho ovládania regulácie vykurovania cez počítač a softvér IQRC. Systém sa dá riadiť aj vzdialene, prostredníctvom internetu.
 • Dosiahnuté úspory sa vďaka „Zónovej regulácii“ pohybujú v rozpätí 20 až 40%. Skutočná výška úspor závisí od technickej vybavenosti regulačného systému používaného pred inštaláciou IQRC.
 • Možnosť individuálneho nastavovania teplôt jednotlivých ambulancii, vyšetrovní, čakární, na základe ordinačných hodín.
 • Zdravotnícky personál v jednotlivých miestnostiach má možnosť dočasne si zmeniť centrálne nastavenú teplotu prostredníctvom nástennej regulačnej jednotky. Závisí len na správcovi systému IQRC, či im to umožní. Funkcia sa využíva najmä tam, kde sa striktne nedodržiava predpísaná pracovná doba, alebo ordinačné hodiny (napr. veľa pacientov).
 • História dosiahnutých teplôt umožňuje spätnú kontrolu teplotných pomerov v sledovanom objekte. Štatistické výstupy zozbieraných údajov informujú vedenie zdravotníckeho zariadenia o efektívnosti hospodárenia s teplom.
 • Systém IQRC je bezdrôtový. Inštalácia systému je preto jednoduchá, čistá a časovo nenáročná.
 • Možnosť individuálneho nastavovania teplôt nemocničných izieb na základe ich aktuálnej obsadenosti pacientmi.
 • Možnosť zadefinovania požadovaných teplôt pre ambulancie, čakárne, chodby, operačné sály, technické miestnosti, s prihliadnutím na odporúčané hygienické normy platné v zdravotníctve.
 • Vďaka obojsmernej bezdrôtovej komunikácii získava správca systému prehľad o skutočných, vždy aktuálne nasnímaných teplotách v jednotlivých miestnostiach.
 • Údaje o dosiahnutých teplotách sa pravidelne v krátkych intervaloch ukladajú do pamäťového média centrálnej riadiacej jednotky.
 • Návratnosť investície vynaloženej za systém IQRC, sa vďaka deklarovaným úsporám, pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky. Pre porovnanie: Návratnosť investície pri výmene okien a zateplení vonkajšieho plášťa budovy sa pohybuje v rozpätí 15 až 25 rokov (podľa AO-TZB).

[/su_tab]
[su_tab title=“IQRC PRE HOTELY, PENZIÓNY A INTERNÁTY“]

IQRC PRE HOTELY, PENZIÓNY A INTERNÁTY

Bezdrôtový systém IQRC umožní hotelom, penziónom a internátom regulovať teploty jednotlivých miestností na základe aktuálnej obsadenosti izieb. Centrálny systém regulácie vykurovania umožňuje správcovi budovy alebo poverenej osobe nastavovať požadované teploty pre všetky miestnosti osadené prvkami IQRC. Okrem výhod plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú izbu individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

Štatistickým spracovaním zozbieraných údajov môže majiteľ ubytovacieho zariadenia počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom. Zároveň môže kontrolovať, či správca systému efektívne využíva potenciál IQRC na zabezpečenie úspornej prevádzky.

 

 • Možnosť centrálneho ovládania regulácie vykurovania z recepcie, cez PC a softvér IQRC. Systém sa dá riadiť aj vzdialene, prostredníctvom internetu.
 • Dosiahnuté úspory sa vďaka „ Zónovej regulácii “ pohybujú v rozpätí 20 až 40 %. Skutočná výška úspor závisí od technickej vybavenosti regulačného systému, používaného pred inštaláciou IQRC.
 • Možnosť individuálneho nastavovania teplôt jednotlivých izieb podľa aktuálnej obsadenosti.
 • Vďaka obojsmernej bezdrôtovej komunikácii získava správca systému prehľad o skutočných, vždy aktuálne nasnímaných teplotách v jednotlivých miestnostiach.
 • História dosiahnutých teplôt umožňuje spätnú kontrolu teplotných pomerov v sledovanom objekte. Štatistické výstupy zozbieraných údajov ponúkané softvérom IQRC, informujú majiteľov hotela o efektívnosti hospodárenia s teplom.
 • Návratnosť investície IQRC sa vďaka úsporám pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky. Pre porovnanie: Návratnosť investície pri výmene okien a zateplení vonkajšieho plášťa budovy sa pohybuje v rozpätí 15 až 25 rokov ( podľa AO-TZB).
 • Možnosť nastavovania úsporných teplotných režimov v čase neprítomnosti hosťa a počas nočnej prevádzky.
 • Možnosť prestavovania centrálne nastavených teplôt, cez nástennú regulačnú jednotku priamo na izbe. Závisí len na správcovi systému IQRC, či to hosťovi umožní.
 • Možnosť zadefinovania požadovaných teplôt pre izby, spoločenské miestnosti, chodby a ostatné priestory, s prihliadnutím na odporúčané hygienické normy.
 • Údaje o dosiahnutých teplotách sa pravidelne v krátkych intervaloch ukladajú do pamäťového média centrálnej riadiacej jednotky.
 • Systém IQRC je bezdrôtový. Jeho inštalácia je preto jednoduchá, čistá a časovo nenáročná.

[/su_tab]
[su_tab title=“KOMPLEXNÉ RIEŠENIA“]

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

Bezdrôtový systém IQRC je vďaka svojej univerzálnosti použiteľný na bezdrôtovú reguláciu teplovodných, elektrických, prípadne aj kombinovaných vykurovacích zostáv. Okrem regulácie vykurovania sa dá využiť aj na bezdrôtové ovládanie prvkov domácej automatizácie. Vďaka otvorenej komunikačnej platforme ZigBee je možné, do systému integrovať aj prvky od iných výrobcov domácej automatizácie a zabezpečovacej techniky.

Otvorená komunikačná platforma Zigbee, ktorú systém používa, umožňuje okrem vlastných prvkov pripojiť do systému aj bezdrôtové zariadenia od iných výrobcov. Vďaka tomu sa dajú základné funkcie IQRC rozšíriť aj o ovládania ventilátorov, žalúzii, časových spínačov, svetiel, zavlažovania, pohybových detektorov, prípadne detektorov úniku plynov.
Ich integrácia do systému zvyšuje úroveň automatizácie riadenia budovy, optimalizuje prevádzkové náklady a súčasne zvyšuje pasívnu bezpečnosť a komfort užívateľov týchto priestorov.

[/su_tab]

[su_tab title=“Prezentácia IQRC“]

[su_document url=“https://jakelectric.sk/wp-content/uploads/2013/11/IQRC-SSTP-CONECO-4.2013-modra1.pdf“]

[/su_tab]

[/su_tabs]