Na stranku

 

Regulácia

Regulácia je jeden z najdôležitejších  a najvýznamnejších nástrojov v našom každodennom živote.Každý deň v približne rovnakom čase vykonávame rovnaké činnosti,takže aj používanie jednotlivých technologických vymožeností je rovnaké.

Trendy regulácie doteraz

Niektorí si už zadovážili termostat s možnosťou programovania teploty,takže aspoň keď nie je nikto doma, zníži  sa požadovaná teplota,a kotol sa vypne,a pred predpokladaným príchodom sa opätovne zapne.

 

Tento obrázok je s publikácie firmy eQ-3 a je to zdroj Nemeckej agentúry pre energie(DENA).

Uspora 2

Regulacia na stranku